lördag 31 augusti 2013

Jag ska teama i Lerberget!
Namn: Erika Bengtsdotter
Ålder: 19 år
Hemort: Lerberget, norr om Helsingborg i Skåne
Tankar om året med TJG: Under mitt team-år hoppas jag att jag kommer att växa i tro och i mig själv. Jag vill få fler ungdomar att lära känna Gud och hoppas kunna göra detta genom ungdomsgrupp och lite KRIK-volleyboll.