OM OSS

VILL DU STÖTTA UNGDOMSARBETET I EN LOKAL FÖRSAMLING?

VILL DU VARA MED OCH SPRIDA GUDS KÄRLEK I SKOLVÄRLDEN?

VILL DU VÄXA SOM MÄNNISKA OCH KRISTEN?

Vi tror att Sverige är i stort behov av "heliga dårar". Unga män och kvinnor som inte bara tänker på sig själva och sin egen bekvämlighet, utan är beredda att betala ett pris för att se fler människor komma till tro på Jesus Kristus.
Därför vi vill ge dig, som ung kristen, möjligheten att under ett år utmanas att – tillsammans med andra i samma ålder – satsa din tid och dina gåvor i en lokal församling.
Med församlingen som bas kommer du sedan att delta i det lokala ungdomsarbetet och/eller fungera som kamratstödjare på en närliggande skola.
Under hela teamåret kommer du även att få kontinuerlig undervisning och handledning där du får fördjupa dig i ämnen som kan bli till hjälp både i teamets arbete och i din personliga växt som kristen.
Utbildningen är en kurs på Åredalens folkhögskola. Det innebär att teamåret är CSN-berättigat om man i övrigt uppfyller de krav som CSN har för att ge bidrag.  
Utbildningen är uppdelad i gemensamma fördjupningsveckor (mestadels på Åredalens folkhögskola) och handledarledd undervisning på teamplatsen (församlingen). Under förjupningsveckorna på folkhögskolan har vi också fjällvandringar i Årefjällen och retreater med som en del i utbildningen! 
Läsåret börjar med tre veckors utbildning och introduktion i mitten av augusti och fortsätter därefter på respektive teamplats. Datum för kommande läsår är: 2016.08.22 - 2017.06.01

LÄS MER I TEAMLINJENS PM.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER! #teamjesusgeneration